การดูแลสุขภาพทางโภชนาการ

การดูแลสุขภาพทางโภชนาการ เป็นกระบวนการเพิ่มความสามารถในการควบคุม และเสริมสร้างคุณภาพในการปฏิบัติการทางโภชนาการ ในชีวิตประจำวันให้ได้บรรลุถึงวิถีชีวิตที่มีสุขภาพที่ดี
หลักการดูแลสุขภาพทางโภชนาการควรปฎิบัติ 4 ประการ คือ
1. การปฏิบัติกิจวัตรในชีวิตประจำวัน เช่น นิสัยการรับประทานอาหาร ชนิดและปริมาณอาหาร ความถี่ในการบริโภคอาหาร เวลาของมื้ออาหาร
2 .การปฏิบัติกิจกรรมเพื่อส่งเสริมการมีภาวะโภชนาการที่ดี เช่น การควบคุมน้ำหนักตัว การออกกำลังกาย การดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ การรักษาอารมณ์ให้ผ่องใส การพักผ่อนการนอนหลับ
3. การปฏิบัติกิจกรรมเพื่อได้รับประทานอาหารที่ถูกต้องเหมาะสม เช่น การเลือกรับประทานอาหารที่มีคุณค่า ปราศจากสารพิษ เชื้อโรค สารสังเคราะห์ การสนใจฉลากโภชนาการ
4. การปฏิบัติกิจกรรมดูแลติดตามการเปลี่ยนแปลงภาวะโภชนาการ เช่น ติดตามชั่งน้ำหนักตัวสม่ำเสมอ สนใจน้ำหนักตัวที่เพิ่มหรือลด สังเกตอาการผิดปกติของร่างกายที่เกี่ยวข้องกับการรับประทานอาหาร

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: